Informace pro rodiče

Denní režim

INFORMACE PRO RODIČE

Provoz MŠ:
  PO - PÁ   6:30 - 16:00

Školné zasílejte na účet školy 1772486359/0800 vždy do 15. dne v měsíci.

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

přidáno: 12. 11. 2020 13:04, autor: Tereza Valošková

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od 24. 12. 2020 do  3. 1. 2021. 

MŠ bude opět v provozu v pondělí 4.1. 2021.

Změna provozní doby

přidáno: 20. 9. 2020 21:58, autor: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně provozní doby MŠ od 6:00 - 16:00.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ šk. rok 2020/2021

přidáno: 30. 5. 2020 7:30, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte zvolili naši MŠ . V příloze najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem. Těšíme se na vás a vaše děti. kolektiv MŠ

Omezení provozu MŠ Jeseník nad Odrou v době letních prázdnin

přidáno: 28. 5. 2020 15:08, autor: Miroslava Coufalíková

Mateřská škola Jeseník nad Odrou uzavírá provoz mateřské školy v době letních prázdnin po dohodě se zřizovatelem takto:

od 3. 8. – 21. 8. 2020

MŠ Jeseník bude opět v provozu od 24. 8. 2020.

V době uzavření MŠ Jeseník je možnost umístit dítě do MŠ Polouvsí. Žádáme rodiče, aby do konce června nahlásili své učitelce, zda mají zájem v době uzavření MŠ umístit dítě do MŠ Polouvsí.

Platba školného duben - květen

přidáno: 18. 5. 2020 14:21, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 18. 5. 2020 14:21 ]

Žádám všechny rodiče, aby si od 1. června obnovili trvalé příkazy na školné (400,- Kč). Školné musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci na účet školy Č.Ú: 1772486359/0800. Přeplatky a nedoplatky školného budou řešeny v měsíci červnu.
Děkuji. Mgr. M. Coufalíková

Obnovení provozu MŠ 25. 5. 2020

přidáno: 11. 5. 2020 12:17, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 11. 5. 2020 23:47 uživatelem Tereza Valošková ]

Na základě domluvy se zřizovatelem bude provoz MŠ obnoven 25. 5. 2020. Provoz i vzdělávání bude probíhat ve zvláštním režimu. Příchod k MŠ - dospělí musí mít roušku, je potřeba dodržovat rozestupy 2 m a před MŠ se neshlukovat. Dospělá osoba se v MŠ pohybuje s rouškou jen nezbytně nutnou dobu a nevstupuje do tříd. Děti a pedag. pracovníci nemusí mít v prostorách školy roušku. Děti budou mít většinu aktivit venku, ale pouze v areálu školy. V MŠ bude zajištěno velmi časté větrání, bude zvýšena frekvence dezinfekce ploch a často používaných míst, bude dodržována přísná hygiena dětí (mytí rukou, používání dezinfekce). Příchod do MŠ - děti musí být zcela zdravé. Při prvním příchodu odevzdají čestné prohlášení (v příloze) o neexistenci vir. onemocnění a pís. seznámení s vymezením rizikových skupin (pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněn pobyt v MŠ). Dítě musí mít zaplacenou stravu.

Žádáme především rodiče nejmenších dětí a ty rodiče, kteří nejsou zaměstnaní, aby pokud mají možnost ponechat dítě v rodinném prostředí, zvážili, zda je nutné posílat ho do kolektivu dalších dětí a dospělých a vystavovat ho tak rizikům nákazy. 

Je pro nás nezbytně nutné, zjistit docházku do MŠ v době od 25.5. - 30.6., proto kontaktujte do 15. 5. vedoucí učitelku MŠ p. Valoškovou na tel. 739669858 a nahlaste jí, zda bude dítě do MŠ docházet. Pokud ano je nutné zaplatit stravu za květen hotově u ved. škol. jídelny a to 21. 5. od 8 - 11 h.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

Zápis do MŠ se uskuteční 4. - 15. 5. 2020

přidáno: 22. 4. 2020 12:13, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 11. 5. 2020 6:31 ]

Vážení rodiče, vzhledem k momentální situaci řádný zápis do obou mateřských škol proběhne pouze dálkový přístupem bez přítomnosti rodičů a dětí.Veškeré informace a tiskopisy k zápisu naleznete v přílohách.  Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše děti. Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

Školné březen, duben 2020

přidáno: 30. 3. 2020 9:42, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 30. 3. 2020 9:43 ]

Vážení rodiče,
vzhledem k  přerušení provozu mateřské školy od 13. 3. 2020 bude školné za měsíc březen stanoveno poměrnou částí. Výše úplaty : počet vyučovacích dnů x počet dnů provozu MŠ. (400 : 22) x 9 = 164,- Kč.
Přeplatek 236,- Kč vám vrátíme na základě žádosti, která je v příloze. Naskenovanou žádost můžete zaslat na email: ucetni@zsamsjeseniknadodrou.cz nebo vhodit do poštovní schránky na budově ZŠ.

Dále vás žádáme o pozastavení trvalého příkazu pro platbu školného.

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem a přáním pevného zdraví vám všem
                                                                                 Mgr. Miroslava Coufalíková

Zvýšení školného

přidáno: 15. 11. 2018 21:14, autor: Tereza Valošková   [ Aktualizováno 30. 3. 2020 9:00 uživatelem Miroslava Coufalíková ]

Vážení rodiče,

změna od 1. 9. 2019

Výše úplaty ( školné) se ve školním roce 2019/20 zvyšuje na 400,- Kč.

prosím upravte si platby na účtech – změna je platná od 1.9.2019

1-9 of 9