Informace pro rodiče

Denní režim

INFORMACE PRO RODIČE

Provoz MŠ:
  PO - PÁ   6:30 - 16:00

Školné zasílejte na účet školy 1772486359/0800 vždy do 15. dne v měsíci.

Zápis do MŠ pro šk. rok 2021/2022

přidáno: 6. 4. 2021 14:36, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 8. 4. 2021 3:14 ]

Zápis do MŠ proběhne pouze dálkovým přístupem v termínu od 3. - 14. 5. 2021. Tiskopisy k zápisu najdete v příloze. V případě dotazů volejte na tel.: 731731295.

Prodloužení uzavření MŠ

přidáno: 28. 3. 2021 0:17, autor: Tereza Valošková

Na základě usnesení vlády ČR z 26.3.2021 se prodlužuje účinnost současných opatření a i nadále se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, nyní do 11.4. 2021.
MŠ Jeseník nad Odrou zůstává uzavřena.

Uzavření MŠ z nařízení vlády

přidáno: 21. 3. 2021 7:20, autor: Tereza Valošková

Vážení rodiče,
protože vláda svým usnesením ze dne 18. března 2021 č. 300 oficiálně prodloužila uzavření mateřských škol do 28. března 2021
zůstává MŠ Jeseník nad Odrou uzavřena.

Virtuální prohlídka MŠ

přidáno: 12. 3. 2021 0:48, autor: Kristýna Románková   [ aktualizováno 12. 3. 2021 0:53 ]

Video naleznete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=QRrqsX0VDHA


Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

přidáno: 12. 11. 2020 13:04, autor: Tereza Valošková

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od 24. 12. 2020 do  3. 1. 2021. 

MŠ bude opět v provozu v pondělí 4.1. 2021.

Změna provozní doby

přidáno: 20. 9. 2020 21:58, autor: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně provozní doby MŠ od 6:00 - 16:00.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ šk. rok 2020/2021

přidáno: 30. 5. 2020 7:30, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte zvolili naši MŠ . V příloze najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem. Těšíme se na vás a vaše děti. kolektiv MŠ

Omezení provozu MŠ Jeseník nad Odrou v době letních prázdnin

přidáno: 28. 5. 2020 15:08, autor: Miroslava Coufalíková

Mateřská škola Jeseník nad Odrou uzavírá provoz mateřské školy v době letních prázdnin po dohodě se zřizovatelem takto:

od 3. 8. – 21. 8. 2020

MŠ Jeseník bude opět v provozu od 24. 8. 2020.

V době uzavření MŠ Jeseník je možnost umístit dítě do MŠ Polouvsí. Žádáme rodiče, aby do konce června nahlásili své učitelce, zda mají zájem v době uzavření MŠ umístit dítě do MŠ Polouvsí.

Platba školného duben - květen

přidáno: 18. 5. 2020 14:21, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 18. 5. 2020 14:21 ]

Žádám všechny rodiče, aby si od 1. června obnovili trvalé příkazy na školné (400,- Kč). Školné musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci na účet školy Č.Ú: 1772486359/0800. Přeplatky a nedoplatky školného budou řešeny v měsíci červnu.
Děkuji. Mgr. M. Coufalíková

Obnovení provozu MŠ 25. 5. 2020

přidáno: 11. 5. 2020 12:17, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 11. 5. 2020 23:47 uživatelem Tereza Valošková ]

Na základě domluvy se zřizovatelem bude provoz MŠ obnoven 25. 5. 2020. Provoz i vzdělávání bude probíhat ve zvláštním režimu. Příchod k MŠ - dospělí musí mít roušku, je potřeba dodržovat rozestupy 2 m a před MŠ se neshlukovat. Dospělá osoba se v MŠ pohybuje s rouškou jen nezbytně nutnou dobu a nevstupuje do tříd. Děti a pedag. pracovníci nemusí mít v prostorách školy roušku. Děti budou mít většinu aktivit venku, ale pouze v areálu školy. V MŠ bude zajištěno velmi časté větrání, bude zvýšena frekvence dezinfekce ploch a často používaných míst, bude dodržována přísná hygiena dětí (mytí rukou, používání dezinfekce). Příchod do MŠ - děti musí být zcela zdravé. Při prvním příchodu odevzdají čestné prohlášení (v příloze) o neexistenci vir. onemocnění a pís. seznámení s vymezením rizikových skupin (pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněn pobyt v MŠ). Dítě musí mít zaplacenou stravu.

Žádáme především rodiče nejmenších dětí a ty rodiče, kteří nejsou zaměstnaní, aby pokud mají možnost ponechat dítě v rodinném prostředí, zvážili, zda je nutné posílat ho do kolektivu dalších dětí a dospělých a vystavovat ho tak rizikům nákazy. 

Je pro nás nezbytně nutné, zjistit docházku do MŠ v době od 25.5. - 30.6., proto kontaktujte do 15. 5. vedoucí učitelku MŠ p. Valoškovou na tel. 739669858 a nahlaste jí, zda bude dítě do MŠ docházet. Pokud ano je nutné zaplatit stravu za květen hotově u ved. škol. jídelny a to 21. 5. od 8 - 11 h.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

1-10 of 13