Obnovení provozu MŠ 25. 5. 2020

přidáno: 11. 5. 2020 12:17, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 11. 5. 2020 23:47 uživatelem Tereza Valošková ]
Na základě domluvy se zřizovatelem bude provoz MŠ obnoven 25. 5. 2020. Provoz i vzdělávání bude probíhat ve zvláštním režimu. Příchod k MŠ - dospělí musí mít roušku, je potřeba dodržovat rozestupy 2 m a před MŠ se neshlukovat. Dospělá osoba se v MŠ pohybuje s rouškou jen nezbytně nutnou dobu a nevstupuje do tříd. Děti a pedag. pracovníci nemusí mít v prostorách školy roušku. Děti budou mít většinu aktivit venku, ale pouze v areálu školy. V MŠ bude zajištěno velmi časté větrání, bude zvýšena frekvence dezinfekce ploch a často používaných míst, bude dodržována přísná hygiena dětí (mytí rukou, používání dezinfekce). Příchod do MŠ - děti musí být zcela zdravé. Při prvním příchodu odevzdají čestné prohlášení (v příloze) o neexistenci vir. onemocnění a pís. seznámení s vymezením rizikových skupin (pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněn pobyt v MŠ). Dítě musí mít zaplacenou stravu.

Žádáme především rodiče nejmenších dětí a ty rodiče, kteří nejsou zaměstnaní, aby pokud mají možnost ponechat dítě v rodinném prostředí, zvážili, zda je nutné posílat ho do kolektivu dalších dětí a dospělých a vystavovat ho tak rizikům nákazy. 

Je pro nás nezbytně nutné, zjistit docházku do MŠ v době od 25.5. - 30.6., proto kontaktujte do 15. 5. vedoucí učitelku MŠ p. Valoškovou na tel. 739669858 a nahlaste jí, zda bude dítě do MŠ docházet. Pokud ano je nutné zaplatit stravu za květen hotově u ved. škol. jídelny a to 21. 5. od 8 - 11 h.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy
Ċ
Miroslava Coufalíková,
11. 5. 2020 12:17
Comments